۱۰۰ میلیون سکه + ۱۲۵ میلیون سکه هدیه

599,000 تومان